سبد خرید

نمایندگی هاست نامحدود

RLDE300فضای اینترنتی نامحدود

ترافیک ماهیانه نامحدود

تعداد سایت قابل میزبانی 300

کنترل پنل cPanel/WHM

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهیانه

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

قابلیت بکاپ توسط نماینده

قابلیت ری استور توسط نماینده

وب سرور Apache+Nginx

ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر

تحويل پس از پرداخت آنلاينRLDE100فضای اینترنتی 50 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 500 گیگابایت

تعداد سایت قابل میزبانی 100

کنترل پنل cPanel/WHM

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهیانه

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

قابلیت بکاپ توسط نماینده

قابلیت ری استور توسط نماینده

وب سرور Apache+Nginx

ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر

تحويل پس از پرداخت آنلاينRLDE50فضای اینترنتی 20 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت

تعداد سایت قابل میزبانی 50

کنترل پنل cPanel/WHM

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهیانه

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

قابلیت بکاپ توسط نماینده

قابلیت ری استور توسط نماینده

وب سرور Apache+Nginx

ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر

تحويل پس از پرداخت آنلاينRLDE20فضای اینترنتی 10 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت

تعداد سایت قابل میزبانی 20

کنترل پنل cPanel/WHM

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهیانه

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

قابلیت بکاپ توسط نماینده

قابلیت ری استور توسط نماینده

وب سرور Apache+Nginx

ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر

تحويل پس از پرداخت آنلاينRLDE10فضای اینترنتی 5 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 50 گیگابایت

تعداد سایت قابل میزبانی 10

کنترل پنل cPanel/WHM

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهیانه

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

قابلیت بکاپ توسط نماینده

قابلیت ری استور توسط نماینده

وب سرور Apache+Nginx

ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر

تحويل پس از پرداخت آنلاينRLDE5فضای اینترنتی 2 گیگابایت

ترافیک ماهیانه 20 گیگابایت

تعداد سایت قابل میزبانی 5

کنترل پنل cPanel/WHM

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهیانه

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

قابلیت بکاپ توسط نماینده

قابلیت ری استور توسط نماینده

وب سرور Apache+Nginx

ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر

تحويل پس از پرداخت آنلاين