سبد خرید

فروش خدمات میزبانی وب پلسک ایران

فروش ویژه پلسک ایران

پلسک ایران 5

500 مگابایت فضای اینترنتی
10000 مگابایت ترافیک ماهیانه
کنترل پنل پلسک 12 + سرور واقع در ایران
تعداد ایمیل نامحدود
ثبت دامنه رایگان com یا ir
پشتیبان گیری هفتگی از کلیه محتوی وب سایت
پایداری سرویس 99% + پشتیبانی 24 ساعته آنلاین
هزینه سالیانه 150 هزار تومان
تحویل سرویس حدود 1 تا 6 ساعت پس از پرداخت

پلسک ایران 10

1000 مگابایت فضای اینترنتی
20000 مگابایت ترافیک ماهیانه
کنترل پنل پلسک 12 + سرور واقع در ایران
تعداد ایمیل نامحدود
ثبت دامنه رایگان com یا ir
پشتیبان گیری هفتگی از کلیه محتوی وب سایت
پایداری سرویس 99% + پشتیبانی 24 ساعته آنلاین
هزینه سالیانه 200 هزار تومان
تحویل سرویس حدود 1 تا 6 ساعت پس از پرداخت

پلسک ایران 20

2000 مگابایت فضای اینترنتی
50000 مگابایت ترافیک ماهیانه
کنترل پنل پلسک 12 + سرور واقع در ایران
تعداد ایمیل نامحدود
ثبت دامنه رایگان com یا ir
پشتیبان گیری هفتگی از کلیه محتوی وب سایت
پایداری سرویس 99% + پشتیبانی 24 ساعته آنلاین
هزینه سالیانه 300 هزار تومان
تحویل سرویس حدود 1 تا 6 ساعت پس از پرداخت

پلسک ایران 50

5000 مگابایت فضای اینترنتی
100000 مگابایت ترافیک ماهیانه
کنترل پنل پلسک 12 + سرور واقع در ایران
تعداد ایمیل نامحدود
ثبت دامنه رایگان com یا ir
پشتیبان گیری هفتگی از کلیه محتوی وب سایت
پایداری سرویس 99% + پشتیبانی 24 ساعته آنلاین
هزینه سالیانه 450 هزار تومان
تحویل سرویس حدود 1 تا 6 ساعت پس از پرداخت