Jun 1st اضافه شدن درگاه های پرداخت جدید

جهت رفاه کاربران عزیز در نحوه پرداخت، سه درگاه جدید به فروشگاه آنلاین ایران دیسک اضافه گردید که بشرح زیر می باشند:پی لاینزرین پالپارس پالکلیه کاربران فعلی و جدید سایت های ذکر شده می توانند از ... بیشتر بخوانید »