از امروز با مراجعه به قسمت مالی می توانید صورتحساب برخی از خدمات را از طریق کارت به کارت پرداخت نمایید.
این امکان برای پلانهای میزبانی وب قابل دسترسی می باشد.

Tuesday, May 4, 2010

<< بازگشت