چه روشی را برای بروزرسانی سایتها پیشنهاد می کنید؟

بهترین گزینه استفاده از نرم افزارهای مدیریت محتوی می باشد که پس از نصب توسط طراح و یا برنامه نویس، صاحب سایت بدون علم به جزئیات مربوط به برنامه نویسی و یا طراحی صفحات اینترنتی با ورود به کنترل پنل می تواند در هر لحظه و بدون تماس با طراح یا برنامه نویس، سایت خود را بروز نماید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 چاپ این مقاله