May 7th انتقال سایتهای پلانهای سی پنل

سایتهای پلانهای سی پنل به سرور جدید انتقال یافتسایتهای مذکور از دیتاسنتر هتزنر آلمان به او وی اچ فرانسه انتقال یافتندنتیجه این تغییر کیفیت بالاتر بستر ها می باشدبرخی از سایتها حدود 2 ساعت با ... بیشتر بخوانید »