قالب جدید و پیشرفته، مدرن و ریسپانسیو سامانه مدیریت خدمات راه اندازی گردید. در نتیجه مدیریت خدمات و سفارش های جدید با سهولت بیشتری انجام خواهد شد علاوه بر اینکه بدلیل واکنشگرا بودن قالب جدید براحتی قادر خواهید بود با مبایل مدیریت سرویس های خود روی ایران دیسک را انجام دهید.


Saturday, April 18, 2015

<< بازگشت